Dědické právo v Bulharsku

Dědické právo upravuje finanční důsledky, které vznikají v důsledku smrti osoby, stejně jako následný převod jejich aktiv. Správní předpisy v Bulharsku upravující právní aspekty předmětu je bulharské Dědictví Zákon. Zákon stanoví, že dědictví může být zdědil, a to buď formou: dědické právo je obvykle řídí zákonnými ustanoveními, která stanoví pořadí nástupnictví podle příslušných nástupců. Bulharské Dědictví Zákon stanoví čtyři úrovně nástupci v pořadí dědických práv, přičemž ty v předchozí úroveň vyloučit ty v po sobě jdoucích jedniček. Dědictví musí být doručena následující fyzických osob podle následujícího pořadí: kromě toho, manžel zůstavitele dědí spolu s dědici z první na třetí úrovni