Nabytí a zániku vlastnického práva v Rusku — Tyagay — ruská Law Journal

Tento článek přehledy systému právní skutečnosti, které, podle ruského práva, lež na základě nabývání a zánik vlastnického práva. Autor se zaměřuje na nabytí vlastnického práva v důsledku tvorby nové věci produkci ovoce, výrobků a příjmy z použití věci vstupu smlouvu nebo jinou dohodu, na zcizení majetku nástupnictví se stal majitel bez majitele nemovitostí platit sdílet příspěvek jako člen spotřebního družstva. Zvláštní pozornost je zaměřena na postup nabytí vlastnického práva k neoprávněné stavby Zánik vlastnického práva je zkoumána prostřednictvím těchto důvodů jako zcizení majetku vlastníka ve prospěch jiné osoby vzdání se vlastnického práva vlastníka zahynout nebo zničení majetku ztráty vlastnického práva.