Nová Pravidla o Státní Registraci Nemovitostí

Právní podporu z fondu zřízeného dědici slavného Tove Jansson při sledování on-line a off-line porušování a ochrana jejich autorská práva k Moomin znaky v Rusku Na třináct. července, Federální zákon č. -FZ»O státní registraci nemovitostí»(dále jen»Zákon») byl přijat. Hlavní novinky, které navrhla Zákon, jsou následující. Nové Jednotné Státní evidence Nemovitostí (dále jen -«EGRN») je zřízena, a je třeba sjednotit dříve existující státní informační zdroje v oblasti nemovitostí — Státní Katastru Nemovitostí (dále jen -«GKN») a Jednotného Státního Rejstříku Práv k nemovitostem a Transakcí (dále jen -«EGRP»). Na EGRN obsahuje: Zákon stanoví podrobný seznam údajů, které mají být zahrnuty do každé