Všeobecné Přepravní Podmínky — Korean Air

V případě, že cestující má cesta zahrnuje konečné místo určení nebo zastávku v jiné zemi, než je země odletu Varšavské Úmluvy nebo Montrealské Úmluvy mohou být použitelné a tyto Úmluvy upravují a ve většině případů omezuje odpovědnost dopravce za smrt nebo osobní zranění a v případě ztráty nebo poškození zavazadla. Viz také upozornění v čele Rady pro Mezinárodní Cestující o Omezení Odpovědnosti»a»Oznámení o Zavazadla Omezení Odpovědnosti’. Odpovědnost za ztrátu, zpoždění nebo poškození zavazadla je omezena následovně, pokud vyšší hodnota je předem deklarován a další poplatky jsou zaplaceny. Pro mnoho mezinárodních cestách, Montrealské Úmluvy mohou použít s limity odpovědnosti, Sdr na